EPAM account

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - «Політика») прийнята EPAM Systems, Inc. (Юридична адреса: 251 Літтл Фоллс Драйв, Вілмінгтон, штат Делавер, 19808-1674, США; поштова адреса: 41 Юніверсіті драйв, офіс 202, Ньютаун, штат Пенсільванія, 18940, США) (далі - «Компанія») і діє відносно персональних даних, які Компанія може отримати відносно Відвідувача будь-якого (або декількох) з наступних сайтів та/або Користувача будь-якого (або декількох) з наступних мобільних застосунків Компанії з будь-якого пристрою і при комунікації з Компанією в будь-якій формі:

​Далі кожен сайт окремо іменується «Сайт», а разом - «Сайти», кожен мобільний застосунок окремо іменується «Застосунок», а разом - «Застосунки», Відвідувач будь-якого (або декількох) з Сайтів іменується як «Відвідувач Сайту», Користувач мобільних застосунків іменується як «Користувач Застосунку», а спільно Відвідувачі та Користувачі іменуються «Відвідувач Сайту/Застосунку» або «Відвідувач».

Кожен з Сайтів/Застосункiв є ресурс в мережі «Інтернет» (кілька логічно пов'язаних між собою веб-сторінок), доступ до якого надається за допомогою реєстрації на будь-якому з Сайтів/Застосунків і подальшого введення даних Відвідувача (адреса електронної пошти та пароль) на будь-якому з Сайтів/Застосунків або за допомогою авторизації через соціальну мережу/ресурс по кнопці доступу на будь-якому з Сайтів/Застосунків.

Використання сервісів будь-якого з Сайтів/Застосунків означає беззастережну згоду Відвідувача Сайту/Застосунка з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних. У разі незгоди з цими умовами Відвідувач Сайту/Застосунка повинен утриматися від використання сервісів Сайтів/Застосунків.

1. Загальні положення

1.1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без їх використання, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання , передачу (поширення, надання, доступ), включаючи транскордонну передачу юридичним особам в рамках групи компаній ЕПАМ і іншим зазначеним у цій Політиці третім особам, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.3. Всі інші поняття використовуються в значенні, визначеному чинним законодавством.

1.4. Використовуючи будь-який з Сайтів/Застосунків і надаючи свої персональні дані, Відвідувач Сайту/Застосунка дає згоду на обробку персональних даних в відповідності з цією політикою.

1.5. Суб'єкти персональних даних і Компанія володіють правами і несуть обов'язки в області персональних даних відповідно до чинного законодавства.

1.6. Ця Політика застосовується тільки до Сайтiв/Застосунків Компанії. Компанія не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Відвідувач Сайту/Застосунку може перейти за допомогою використання Сайтів/Застосунків.

2. Цілі збору та обробки персональних даних Відвідувача Сайту/Застосунку

2.1. Компанія збирає і обробляє персональні дані Відвідувача Сайту/Застосунку виключно в цілях, для яких вони збиралися/надавалися (цілі збору і обробки персональних даних залежать від використання Відвідувачем Сайту/Застосунку функціоналу відповідного Сайту/Застосунку), в тому числі:

2.1.1. в рамках всіх Сайтів/Застосунків:

- надання Відвідувачу Сайту/Застосунку можливості реєстрації на Сайті/Застосунку, що тягне за собою автоматичну реєстрацію Відвідувача Сайту/Застосунку на інших Сайтах/Застосунках і створення аккаунта (далі також «обліковий запис») Відвідувача Сайту/Застосунку для його використання при наступних відвідинах будь-якого з Сайтів/Застосунків;

- надання Відвідувачу Сайту/Застосунку можливості входу на Сайти/Застосунки доступу до ресурсів Сайтів/Застосунків;

- надання можливості зв'язування різних акаунтів Відвідувача Сайту/Застосунку, створених на різних Сайтах/Застосунках і/або в соціальних мережах/ресурсах, через які здійснюється вхід на Сайти/Застосунки, в один акаунт з метою подальшого входу на Сайт/Застосунок через будь-який з акаунтів відвідувача Сайту/Застосунку, а також з метою акумуляції всіх даних про Відвідувача в одному акаунті;

- напрямок Відвідувачу Сайту/Застосунку новин (розсилок) про проведені Компанією чи іншими юридичними особами з групи компаній ЕПАМ заходах і запрошень на такі заходи;

- пошук потенційних контрагентів, кандидатів на вакантні посади для Компанії та юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ (дана мета не відноситься до Відвідувачів Сайту Customersupport.epam.com і розділу Сайту Anywhere.epam.com/business);

- занесення персональних даних Відвідувача Сайту/Застосунку в інформаційні системи персональних даних Компанії для формування бази потенційних контрагентів та кадрового резерву в рамках групи компаній ЕПАМ (дана мета не відноситься до Відвідувачів Сайту Customersupport.epam.com і розділу Сайту Anywhere.epam.com/business);

- розгляд питання про укладення цивільно-правового або трудового договору між Відвідувачем Сайту/Застосунку та юридичною особою з групи компаній ЕПАМ (дана мета не відноситься до Відвідувачів Сайту Customersupport.epam.com і розділу Сайту Anywhere.epam.com/business);

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту/Застосунку (в тому числі напрямок Відвідувачу Сайту/Застосунку листів) для зазначеної вище мети (в тому числі уточнення персональних даних Відвідувача Сайту/Застосунку та направлення йому інформації про наявні вакансії та оновлення в інформаційних кампаніях в рамках групи компаній ЕПАМ, пропозицій про укладення цивільно-правового або трудового договору, крім Відвідувачів Сайту Customersupport.epam.com і розділу Сайту Anywhere.epam.com/business) і повідомлення Відвідувача Сайту/Застосунку про внесені зміни в справжню Політику щодо цілей обробки, складуперсональних даних,що обробляються та третіх осіб, яким вони можуть передаватися/бути доступні;

- надання Відвідувачу Сайту/Застосунку таргетированої реклами на основі переваг/дій Відвідувача Сайту/Застосунку за допомогою соціальних мереж Facebook (www.facebook.com/), Instagram (www.instagram.com/), LinkedIn (www.linkedin.com);

- здійснення взаємодії (обмін інформацією) між Сайтами/Застосунками і іншими інформаційними системами Компанії для забезпечення реєстрації та входу Відвідувача на Сайти/Застосунки і надання послуг на Сайті/Застосунку, а також між Сайтами/Застосунками та ресурсом telescope.epam.com, який проводить аналіз і угруповання даних для Компанії;

- уточнення, підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Відвідувачем Сайту/Застосунку;

- файли «cookies» обробляються з цілями, зазначеними в розділі 6 цієї Політики;

- для інших цілей за згодою Відвідувача Сайту/Застосунку;

2.1.2. в рамках Autocode.lab.epam.com, Autocode.git.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту/Застосунку ресурсу для автоматичної перевірки результатів написання програмного коду за програмами розвитку компетенцій;

2.1.3. в рамках Rp.epam.com, Reportportal.epam.com також:

-- надання Відвідувачу Сайту можливості створити та запустити автоматизовані тести для заданої програми/додатка/проекту/акаунта, а також можливості переглянути результати тестування (в т.ч. статуси, помилки), та вжити необхідних заходів щодо їх усунення;

-- надання Відвідувачу Сайту можливості створити та поділитися звітом (дашбордом) про результати проведених автоматичних тестів, а також можливості редагувати та видаляти дашборди інших Відвідувачів Сайту (за наявності необхідних прав);

-- надання Відвідувачу Сайту (за наявності необхідних прав) можливості керувати іншими Відвідувачами Сайту на Сайті (включаючи запрошення на Сайт, додавання на проект/акаунт, видалення);

-- надання Відвідувачу Сайту (за наявності необхідних прав) можливості додавати та керувати своїми ролями та ролями інших Відвідувачів Сайту на заданих проектах/акаунтах;

-- надання Відвідувачу Сайту можливості придбати на платній основі а також замінити пакет послуг із зберігання даних та підтримку роботи заданої програми/додатку;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту та надсилання йому листів, нотифікацій, пов'язаних з цілями Сайту.

2.1.4. в рамках Examinator.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості проходження тестів, опитувань і т.п. для оцінки (перевірки, самоперевірки) результатів (прогресу) Відвідувача Сайту в розвитку компетенцій, а також розгляд питання про надання Відвідувачу Сайту можливостей для розвитку компетенцій (шляхом запрошення на програми розвитку компетенцій, іншим способом);

2.1.5. в рамках Display.lab.epam.com, Display.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості створювати проекти, розробляти дизайн-макети, створювати прототипи, працювати з інструментами з передачі технічних параметрів макетів, залишати коментарі, відправляти іншим Відвідувачам Сайту, який визначається самостійно Відвідувачем Сайту, запрошення (посилання) на створені Відвідувачем Сайту проекти;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем сайту (в тому числі напрямок повідомлень, пов'язаних з використанням функціоналу сайту, отримання зворотного зв'язку для поліпшення послуг, що надаються Відвідувачу Сайтом);

- надання Відвідувачу Сайту можливості коментувати проекти, створені іншими Відвідувачами Сайту, до яких йому надано доступ автором проекту, а також видаляти коментарі до свого проекту, залишені іншими Відвідувачами;

2.1.6. в рамках Onboarding.epam.com, Ethicsgame.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту персоналізованих інформаційних матеріалів для адаптації в Компанії або юридичну особу з групи компаній ЕПАМ;

- занесення персональних даних Відвідувача Сайту в інформаційні системи персональних даних Компанії, доступні юридичним особам з групи компаній ЕПАМ, для формування звітів про прогрес вивчення Відвідувачем Сайту персоналізованих інформаційних матеріалів і адаптації Відвідувача Сайту в Компанії або юридичну особу з групи компаній ЕПАМ;

2.1.7. в рамках Learn.epam.com, University.epam.com, Elearn.epam.com, також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості проходження онлайн-програм розвитку компетенцій (в т.ч. на платній основі) із залученням ментора і/або координатора (співробітника або контрагента (підрядника, виконавця) Компанії або юридичної особи з групи компаній ЕПАМ) або самостійно;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту і напрямок Відвідувачу Сайту листів, нотифікацій, пов'язаних з використанням функціоналу сайту, спрямованого на розвиток і придбання компетенцій Відвідувача Сайту;

а також щодо неповнолітніх суб'єктів в рамках програм eKids/eKids Garage:

- надання можливості брати участь в програмах, заходах і активностях Компанії або юридичних осіб в рамках групи компаній ЕПАМ для дітей з розподілом учасників по групах відповідно до віку, рівня знань;

- аналіз даних і ведення статистики про організовані Компанією або юридичними особами в рамках групи компаній ЕПАМ програмах, заходах, активностях для дітей;

- встановлення зворотного зв'язку з неповнолітнім суб'єктом (в тому числі направлення йому новин, розсилок про проведені програмах, заходах, активностях для дітей), а також комунікація з його батьками (іншими законними представниками) з питань участі дітей в програмах, активностях, заходах, організованих компанією або юридичними особами в рамках групи компаній ЕПАМ;

2.1.8. в рамках Training.by, Training.epam.ua, Training.epam.kz, Training.epam.am, Training.epam.com, Lama.lab.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості зареєструватися на модулі розвитку компетенцій (в т.ч. на платній основі) із залученням ментора/координатора (співробітника або контрагента (підрядника, виконавця) Компанії або юридичної особи з групи компаній ЕПАМ) з використанням програми розвитку компетенцій, доповненої відповідними інформаційними матеріалами, рекомендованими менторами (співробітниками та контрагентами (підрядниками, виконавцями) Компанії або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ);

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем сайту (в тому числі напрямок нотифікацій про зміни/пропущених строків виконання окремих етапів програми/модулів розвитку компетенцій, нотифікацій про зміну програми розвитку компетенцій та статусів виконуваних завдань, нотифікацій про зміну статусу Відвідувача Сайту в програмі розвитку компетенцій, нотифікацій про запит на реєстраціюдо програм розвитку компетенцій і т.п.);

2.1.9. в рамках Booking.lab.epam.com також:

- надання можливості Відвідувачу Сайту забронювати час використання існуючих ресурсів Компанії або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ (наприклад, кабінету, кімнати, офісу для переговорів, окремого робочого місця) і/або сервісів (наприклад, час для проходження інтерв'ю, отримання консультацій тренера, інженера) в календарі, створеному іншими Відвідувачами сайту, а також можливості створити самостійно календар з розкладом для заброньованих самим Відвідувачем Сайту ресурсів і/або сервісів;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту (включаючи напрямок нотифікацій про зміни в розкладі або статусів заброньованих Відвідувачем Сайту ресурсів і/або сервісів), в тому числі за допомогою СМС-повідомлень;

2.1.10. в рамках Dojorena.io також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості створення, планування і проведення ігрових заходів, прийняття участі в них в якості гравця, Учасника організаційної команди, Глядача;

- надання Відвідувачу Сайту статистики та історії участі Гравців в ігрових заходах, результатів гри, кількості набраних очок, місця в загальному рейтингу Гравців;

- формування та опублікування звітів про проведення ігрових заходів з використанням фото- і відеоматеріалів, зроблених під час проведення ігрових заходів c участю Відвідувачів Сайту, а також рейтингу Гравців з кількістю набраних очок на Сайті;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачами сайту (в тому числі повідомлення про ігрові заходи, про зворотний зв'язок з приводу проведеного ігрового заходу);

2.1.11. в рамках EPAM Connect також:

- надання Користувачу Застосунка можливості отримувати актуальну інформацію про програми/модулi розвитку компетенцій, події, заходи, спільнотах, відкриті вакансії, новинах і фахових статтях в місці проживання Користувача Застосунку та відповідно до його технічних навичок і хобі за допомогою технології push повідомлень (коротких повідомлень, спливаючих на екрані телефону) або за допомогою навігації в самому Застосунку;

- надання Користувачу Застосунка можливості реєструватися на програми/модулі розвитку компетенцій, події, заходи в місці проживання Користувача Застосунку та відповідно до його технічних навичок іхобі;

- встановлення зворотного зв'язку з Користувачем Застосунка (в тому числі з метою відповіді на направлені Користувачем Застосунку зауваження і пропозиції щодо поліпшення роботи Застосунка, а також пропозиції щодо поліпшення роботи в офісах Компанії (шляхом направлення запиту в support.epam.com через розміщенi в Компанії QR-коди);

2.1.12. в рамках Anywhere.epam.com, Aw.club, Noborders.epam.com, Welcome.epam.in, Itpu.uz (крім розділу Anywhere.epam.com/business) також:

- розгляд питання про укладення цивільно-правового або трудового договору між Відвідувачем Сайту і юридичною особою з групи компаній ЕПАМ (в тому числі проведення інтерв'ю, переговорів, співбесіди з Відвідувачем Сайту);

- занесення персональних даних Відвідувача Сайту в інформаційні системи персональних даних Компанії для формування бази потенційних контрагентів та кадрового резерву в рамках групи компаній ЕПАМ;

- надання Відвідувачу Сайту можливості проходження тестів/завдань, які доступні на сайті codility.com/, а також на інших сайтах компанії Codility Limited (9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN), з метою оцінки рівня технічних навичок (технології програмування, мови програмування і т.д.) в процесі розгляду питання про укладення цивільно-правового або трудового договору між Відвідувачем Сайту і юридичною особою з групи компаній ЕПАМ;

- здійснення взаємодії (обмін інформацією) між Сайтом і ресурсами ai.lab.epam.com/ і interview.epam.com/ з метою надання можливості Відвідувачу Сайту пройти тести/завдання і продемонструвати рівень своїх технічних навичок;

- надання Відвідувачу Сайту можливості участі у волонтерській програмі, програмі з релокації, можливості обміну повідомленнями з іншими учасниками клубу (в т.ч. за допомогою сервісу Discord), а також можливості розвитку компетенцій за обраними напрямками з використанням програми розвитку компетенцій (в т.ч. LinkedIn), доповненої відповідними інформаційними матеріалами;

- надання Відвідувачу Сайту можливості проходження онлайн-програм розвитку компетенцій (в т.ч. на платній основі) із залученням ментора та/або координатора (співробітника чи контрагента (підрядника, виконавця) Компанії чи юридичної особи з групи компаній ЕПАМ) або самостійно;

2.1.13. в рамках розділу Сайту Anywhere.epam.com/business також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості створення аккаунта в розділі Anywhere.epam.com/business для його використання при наступних відвідинах даного розділу сайту, а також для внесення Відвідувачем Сайту змін в акаунт Відвідувача Сайту в розділі Anywhere.epam.com/business;

- занесення персональних даних Відвідувача Сайту, який створив обліковий запис в розділі Anywhere.epam.com/business, в інформаційні системи персональних даних Компанії, в тому числі для формування бази потенційних клієнтів в рамках групи компаній ЕПАМ;

- надання Відвідувачу Сайту можливості встановлення зворотного зв'язку з Компанією, в тому числі для направлення Компанії питань щодо подальшої співпраці та отримання відповідей на спрямовані питання, пропозицій щодо співпраці з Компанією і/або юридичною особою з групи компаній ЕПАМ;​

- розгляд питання про співпрацю і укладення договору між організацією, яку представляє Відвідувач Сайту, або самим Відвідувачем Сайту і Компанією або юридичною особою з групи компаній ЕПАМ;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем сайту (в тому числі напрямок Відвідувачу Сайту листів, пропозицій про укладення договору) для зазначеної вище мети;

2.1.14. в рамках Customersupport.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту, що є співробітником або представником клієнта Компанії / юридичної особи з групи компаній ЕПАМ, можливості створювати, переглядати, оновлювати, закривати, шукати і погоджувати запити по надаються клієнту послуг і технічним інцидентів;

- надання Відвідувачу Сайту можливості переглядати інформацію в статтях бази знань Сайту;

- здійснення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту (в тому числі напрямок повідомлень про створення / оновлення / крайні терміни затвердження і дозволу запиту по надаються клієнту послуг і технічним інцидентів);

- використання інформації про створених Відвідувачами Сайту (співробітниками/представниками клієнтів) запитах по послугах і технічним інцидентів для подальшого формування/надання звітності про якість наданих за період послуг клієнтам Компанії/юридичної особи з групи компаній ЕПАМ;

2.1.15. в рамках Docs.epam.com також:

- формування особової справи Відвідувача Сайту, а також підготовка необхідного пакету документів для працевлаштування Відвідувача Сайту в якості співробітника в рамках групи компаній ЕПАМ;

- підготовка необхідного пакету документів для укладення та виконання договору цивільно-правового характеру між Відвідувачем Сайту і Компанією або юридичною особою в рамках групи компаній ЕПАМ;

- прийняття рішення про можливість участі Відвідувача Сайту в проекті для клієнта Компанії або юридичної особи з групи компаній ЕПАМ;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту, пов'язаної з використанням функціоналу сайту (в тому числі направлення запиту на надання інформації та документів на Сайті, а також необхідності виправлення наданої інформації та документів і т.д.);

2.1.16. в рамках Carbon.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості щомісяця проходити опитування для розрахунку особистого «вуглецевого сліду», викиду CO2, і впливу на навколишнє середовище Землі;

- надання статистичних даних в області екології по земній кулі, порівняльних та графічних даних на підставі аналізу прогресу Відвідувача Сайту, розвиток еко-мислення (знань про навколишнє природне середовище) і усвідомленості в даному питанні, надання інформації (статей, порад і ін. матеріалів) для поліпшення показників і зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище;

2.1.17. в рамках Quiz.lab.epam.com, Xm.lab.epam.com, Exam.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості проходження тестів, опитувань, іспитів у форматі есе тощо для оцінки (перевірки, самоперевірки) результатів (прогресу) Відвідувача Сайту в розвитку компетенцій;

- забезпечення достовірності проходження Відвідувачем Сайту тестів, опитувань, іспитів у форматі есе тощо самостійно і без допомоги зовнішніх джерел інформації (де це можливо);

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту і напрямок Відвідувачу Сайту листів, повідомлень, пов'язаних з використанням функціоналу сайту, спрямованого на проходження тестів, опитувань, іспитів у форматі есе і т.п.;

2.1.18. в рамках Feedback.epam.com також:

- надання Відвідувачу Cайту можливості залишити відгук про представників Компанії і / або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ;

- надання Відвідувачу Сайту можливості переглядати свої відгуки про представників Компанії і / або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ;​

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту і напрямок Відвідувачу Сайту листів, повідомлень, пов'язаних з використанням функціоналу сайту і запитами на надання відкликання про представників Компанії і / або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ;​

2.1.19. в рамках Easysign.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості дачі згод на умови угод, договорів та ін. юридичних документів Компанії і / або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ;​

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту, пов'язаної з використанням функціоналу сайту (в т.ч. напрям повідомлень);

2.1.20. в рамках Anywhere-referral.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості створення аккаунта в розділі Anywhere-referral.epam.com для його використання при наступних відвідинах даного розділу сайту, а також для внесення Відвідувачем Сайту змін в акаунт Відвідувача Сайту в розділі Anywhere-referral.epam.com;

- занесення персональних даних Відвідувача Сайту, який створив обліковий запис в розділі Anywhere-referral.epam.com, в інформаційні системи персональних даних Компанії, доступні юридичним особам з групи компаній ЕПАМ;

- надання Відвідувачу Сайту можливості передачі даних фізичної особи з метою укладення цивільно-правового або трудового договору між фізичною особою та Компанією або юридичною особою з групи компаній ЕПАМ;

2.1.21. в рамках Wearecommunity.io також:

- реєстрація для участі у заходах, організація участі Відвідувача Сайту у заходах, що проводяться Компанією або іншими юридичними особами групи компаній ЕПАМ;

- надання Відвідувачу Сайту можливості обмінюватися повідомленнями в рамках чатів, створених двома Відвідувачами Сайту та чатів для Відвідувачів Сайту, які є учасниками одного заходу;

- надання Відвідувачу Сайту можливості надсилати питання в рамках певного заходу та отримувати відповіді на спрямовані питання;

- занесення персональних даних Відвідувача Сайту до інформаційних систем персональних даних Компанії для формування баз Відвідувачів Сайту різних типів: база діючих та потенційних доповідачів на заходах; основи членів спільнот; база активних та відзначилися Відвідувачів Сайту та інші подібні бази та списки з метою надання іншим Відвідувачам Сайту можливості дізнатися про заслуги Відвідувача Сайту, бажання брати участь у заходах та інших активностях з метою встановлення контакту з Відвідувачем Сайту та пропозиції відповідної співпраці;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту (у тому числі в рамках заходу, що проводиться);

- направлення Відвідувачу Сайту новинних розсилок Компанії, дайджестів заходів, подій у спільнотах, нових матеріалів, інформації про заходи та запрошення на такі заходи, що проводяться Компанією або іншими юридичними особами з групи компаній ЕПАМ;

- розміщення у загальнодоступних джерелах персональних даних та джерелах, де персональні дані розкриті та публічно доступні невизначеному колу осіб, фото- та відеозвітів про заходи, що містять персональні дані Відвідувача Сайту (а саме: ПІБ, зображення Відвідувача Сайту (фотографії, відеозаписи з заходів, що організовуються) Компанією та/або юридичними особами з групи компаній ЕПАМ або за їх участю, а також на яких Відвідувач Сайту представляє Компанію та/або юридичні особи з групи компаній ЕПАМ), а щодо спікерів та модераторів заходів, авторів статей та іншого контенту також: місце роботи, відомості про посаду, місце знаходження, посилання на акаунти в соціальних мережах (LinkedIn)), у тому числі:

2.1.22. у рамках Timeslot.lab.epam.com також:

- надання можливості Відвідувачу Сайту вибрати часовий інтервал у календарі рекрутера для проведення заходу (в т.ч. співбесіди);

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту (включаючи направлення нотифікацій щодо змін у розкладі або статусу заходів, у т.ч. співбесід);

2.1.23. в рамках Certificates.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості отримати, зберігати та поділитися сертифікатами з іншими Відвідувачами Сайту шляхом надання унікального посилання на сертифікат;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту (включаючи направлення нотифікацій щодо отримання нового сертифікату);

2.1.24. у рамках Esign.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості надання електронних згод (цифрового електронного підпису) на умови угод, договорів та ін. юридичних документів Компанії та/або юридичних осіб із групи компаній ЕПАМ;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту, пов'язаного з використанням функціоналу Сайту (в т.ч. направлення повідомлень);

2.1.25. в рамках Simplepay.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості здійснення транзакцій з юридичною особою із групи компаній ЕПАМ (включаючи можливість створення, обробки та оплати рахунку/рахунок-фактури);

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту (у тому числі направлення повідомлень, пов'язаних з використанням функціоналу Сайту, отримання зворотного зв'язку для покращення послуг, які надає Відвідувач Сайту);

2.1.26. в рамках Upskill.learn.epam.uz також:

- зарахування Відвідувача Сайту на певний напрямок навчання (онлайн-програму розвитку компетенцій);

- надання Відвідувачу Сайту можливості переглядати зміст онлайн-програми, вивчати матеріали, перевіряти свої знання з обраної компетенції (в т.ч. шляхом проходження опитувань);

- проведення аналізу даних та ведення статистики про організовані Компанією або юридичними особами в рамках групи компаній ЕПАМ онлайн-програм розвитку компетенцій;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту та направлення Відвідувачу Сайту листів, нотифікацій, пов'язаних з використанням функціоналу Сайту, спрямованого на розвиток та набуття компетенцій Відвідувача Сайту;

2.1.27. в рамках Technology.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості переглянути на Сайті аналіз певних технологій, фреймворків, компетенцій усередині компанії та глобально у всьому світі, а також переглянути відгуки до цих технологій, фреймворків, компетенцій від інших Відвідувачів Сайту, в т.ч. результати їх голосувань в рамках компаній, що організуються на Сайті (заходів про розвиток певної (-ого) технології, фреймворку, компетенції);

- надання Відвідувачу Сайту можливості поділитися ідеєю в рамках певної технології, фреймворку, компетенції до конкретного проекту/розробки (поширюється на Відвідувачів за підпискою);

− надання Відвідувачу Сайту можливості вибудовувати найбільш ефективні взаємозв'язки між різними технологіями, фреймворками, компетенціями для подальшого вибору найкращого рішення в рамках обраного (-ого) проекту/розробки/ідеї;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту та направлення Відвідувачу Сайту листів, нотифікацій, пов'язаних із цілями Сайту;

2.1.28. в рамках Epamsecuritycenter.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості проводити Penetration Testing (вид тестування на проникнення в цикли поставки програмного забезпечення для забезпечення безперервного моніторингу стану безпеки та виявлення вразливостей) у впорядкованому та наочному вигляді;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту та направлення Відвідувачу Сайту листів, нотифікацій, пов'язаних із цілями Сайту;

2.1.29. в рамках Мy.interview.epam.com також:

- надання Відвідувачу Сайту можливості забронювати відповідний час для проведення співбесіди з метою подальшого працевлаштування до Компанії;

- встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачем Сайту та направлення Відвідувачу Сайту листів, нотифікацій, пов'язаних із цілями Сайту.

3. Правові підстави обробки персональних даних

3.1. Правовими підставами обробки персональних даних Компанією є:

3.1.1. згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Згода може бути отримано в будь-якій формі, що дозволяє підтвердити факт його отримання. При реєстрації на будь-якому з Сайтів/Застосункiв і надання своїх персональних даних (в тому числі шляхом заповнення полів анкети і / або форм, розміщених на Сайті) Відвідувач дає свою згоду на обробку персональних даних шляхом проставлення відмітки («галочки») в поле про ознайомлення з Політикою і згоді на обробку персональних даних;

3.1.2. необхідність виконання Компанією обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законодавством;

3.1.3. інші законні підстави для обробки персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

4. Обсяг і категорії персональних даних, що обробляються, категорії суб'єктів персональних даних

4.1. Компанія проводить обробку наступних персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку (в залежності від використання Відвідувачем Сайту/Застосунку функціоналу відповідного Сайту/Застосунку):

4.1.1. Для цілей, зазначених в розділі 2 цієї Політики для всіх Сайтів (п. 2.1.1): персональні дані, зазначені Відвідувачами Сайту/Застосунку та/або збираються автоматично при реєстрації на Сайті/Застосунку (створення облікового запису), включаючи нікнейм (прізвище, ім'я, по батькові), адресу електронної пошти, а також персональні дані зі свого облікового запису Відвідувача в соціальній мережі / на ресурсі в мережі «Інтернет» (Facebook, LinkedIn, Twitter, аккаунт Google, GitHub, GitLab і т.д.), з використанням якої / -ого Відвідувачем здійснюється вхід на Сайт/Застосунок, в тому числі нікнейм (прізвище, ім'я), адреса електронної пошти з соціальної мережі/ресурс в мережі «Інтернет», аватар (фотографія), мережевий ідентифікатор (ID) аккаунта Відвідувача в соціальній мережі/ресурсі в мережі «Інтернет», мережевий ідентифікатор (ID) Відвідувача на кожному з Сайтів/Застосунків і інші присвоєні ідентифікатори (ID), автоматично визначається на підставі використовуваного IP-адреси місцезнаходження (країна) Відвідувача, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт/Застосунок, історія браузера, тип пристрою, тип операційної системи і комп'ютера, мобільного браузера, дата і час відвідування Сайту/Застосунку (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті/Застосунку (в т.ч. про що переглядається рекламі, використанні сервісiв Сайту/Застосунку), файли «cookies»), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Яндекс.Метрика, Google Analytics, Amplitude, Hotjar, Mixpanel, Google Tag Manager, провайдерів авторизації LinkedIn, Facebook, облікового запису Google, Twitter, Github, GitLab, та інших, а також такі персональні дані: відомості про освіту (найменування навчального закладу, напрям/спеціальність, курс, форма навчання, отримана кваліфікація), відомості про наявний досвід роботи/діяльності, в тому числі про назву організації, займаних посад в організації, виконувані роботи, послуги, що надаються, наявних уміннях і навичках (включаючи технології програмування, мови програмування і т.д.), рівень володіння іноземними мовами, бажаний вид і характер співпраці з Компанією або юридичними особами групи компаній ЕПАМ (в тому числі передбачувані види діяльності, виконувані роботи, надані послуги в рамках планованих до висновку цивільно-правових договорів, терміни і порядок виконання робіт, надання послуг, розмір винагороди і т.д. Відомі або підозрювані умови можливого працевлаштування на підставі трудового договору, в тому числі посаду, розмір заробітної плати і т.д.), бажаний час для зворотного зв'язку з Відвідувачем, посилання на акаунти в соціальних мережах (у разі зазначення), відомості з супровідного листа, громадянство (у разі зазначення), резюме, самопрезентація (в т.ч. відео), інформація про заявки/відгуках на вакансії, відомості про адресу/місцезнаходження, поштовий індекс, номер контактного телефону, інформація з соціальної мережі (до якої Відвідувач Сайту/Застосунку надав доступ, включаючи контакти або список «друзів», а також інформацію, яку Відвідувач Сайту/Застосунку опублікував, зробивши загальнодоступною), листування по електронній пошті з представниками Компанії або інших юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ;

4.1.2. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтів Autocode.lab.epam.com, Autocode.git.epam.com: прізвище, ім'я, контактний телефон, GitLabGitLab/GitHub аккаунты, краина, посилання на акаунти в соціальних мережах, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, з допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

4.1.3. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтів Rp.epam.com, Reportportal.epam.com: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, аватар (фотографія), проект та роль на проекті/акаунті, а також роль на Сайті, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, тип операційної системи та телефону, мобільного браузера, дата та час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті , файли cookies, в тому числі з використанням метричної програми (системи) Google Analytics;

4.1.4. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Examinator.epam.com: прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, інформація, створена Відвідувачем Сайту в процесі використання Сайту: результати проходження тестів, опитувальників, завдань і тестових контейнерів, інформація про проходження Відвідувачем Сайту тестів, опитувальників, завдань і тестових контейнерів: настройки сповіщень, події відходу зі сторінки, включення/вимикання повноекранного режиму, події копіювання і вставки, фото- і відео-зйомка процесу проходження Відвідувачем Сайту тісто, Опитувальників, завдань і тестових контейнерів, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

4.1.5. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтiв Display.lab.epam.com, Display.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, фотографія (аватар), а також присвоєні ідентифікатори (ID), інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час сесії, відомості про діях на Сайті, файли «cookies»);

4.1.6. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтів Onboarding.epam.com, Ethicsgame.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, звіти про прогрес вивчення Відвідувачем Сайту персоналізованих інформаційних матеріалів і адаптації Відвідувача Сайту в Компанії або юридичну особу з групи компаній ЕПАМ, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час сесії, відомості про дії на сайті, файли «cookies»);

4.1.7. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтів Learn.epam.com, University.epam.com, Elearn.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, зображення Відвідувача Сайту (фотографія, відеозаписи із заходів, що організовуються Компанією та/або юридичними особами з групи компаній ЕПАМ або за їх участю, а також на яких Відвідувач Сайту представляє Компанію та/або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ), інформація про використання функціоналу сайту, спрямованого на розвиток компетенцій Відвідувача Сайту, результати використання функціоналу сайту, спрямованого на розвиток компетенцій, включаючи інформацію про результати проходження Відвідувачем Сайту опитувань (quiz), інформація про останньому логін Відвідувача на Сайт, крім того дані, що залишаються Відвідувачем Сайту при реєстрації і заповнення відкликання на конкретний функціонал Сайту, спрямований на розвиток компетенцій, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту, оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

а також щодо неповнолітніх суб'єктів в рамках програм eKids/eKids Garage: ім'я, прізвище, по батькові, вік, номер школи, адреса електронної пошти, телефон (мобільний) неповнолітнього, і ім'я, прізвище, по батькові батька (іншого законного представника), його адреса електронної пошти та телефон (мобільний), а також фотографії, матеріали відеозйомки, зроблені в ході організованих Компанією або юридичними особами в рамках групи компаній ЕПАМ заходів, програм, активностей для дітей;

4.1.8. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтів Training.by, Training.epam.ua, Training.epam.kz, Training.epam.am, Training.epam.com, Lama.lab.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, громадянство, контактний телефон, місце проживання, відомості про освіту, попередні місця роботи, статус військовозобов'язаного, результати тестів, дані про проходження тестів (дата проходження тесту, результат), технічні навички (включаючи технології програмування, мови програмування і т.д.), список програм розвитку компетенцій, в яких брав участь Відвідувач Сайту (статуси, завдання, відвідування, результат), інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

4.1.9. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Booking.lab.epam.com: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, аватар (фотографія), контактний телефон, назва заброньованого Відвідувачем Сайту ресурсу і/або сервісу, місце і час надання заброньованого ресурсу і/або сервісу, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту (сесії), поновлення і видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

4.1.10. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Dojorena.io: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, аватар (фотографія), контактний телефон, місце проживання, відомості про місце роботи і займаної посади, відомості про освіту, технічні навички (включаючи технології програмування, мови програмування і т.д.), факт участі в ігровому заході, кількість набраних очок, місце в загальному рейтингу Гравців, фото- і відеоматеріали з участю Відвідувача Сайту, зроблені в момент його присутності на ігровому заході в якості Гравця, Учасника організаціонной команди, Глядача;

4.1.11. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Застосунку EPAM Connect: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, аватар (фотографія), хобі (захоплення), технічні навички (включаючи технології програмування, мови програмування і т.д.), інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Застосунок, тип пристрою, тип операційної системи і телефону, мобільного браузера, дата і час відвідування Застосунку (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії в Застосунку, файли «cookies»), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Google Analytics;

4.1.12. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтiв Anywhere.epam.com, Aw.club, Noborders.epam.com, Welcome.epam.in, Itpu.uz (крім розділу Anywhere.epam.com/business): ім'я, прізвище, по батькові, контактний телефон, аватар (фотографія), відомості про освіту (найменування навчального закладу, напрямок/спеціальність, курс, форма навчання, отримана кваліфікація), дата народження, відомості про досвід роботи/діяльності, в тому числі про займаних посадах, виконуваних роботах, послугах, наявних вміннях та навичках (включаючи технології програмування, мови програмування тощо), рівень володіння іноземними мовами, інші персональні дані, які Відвідувач Сайту надав про себе, інформація про себе, бажаний вид та характер співробітництва з Компанією або юридичними особами групи компаній ЕПАМ (у тому числі передбачувані види діяльності, виконувані роботи, послуги в рамках планованих до укладання цивільно-правових договорів, строки та порядок виконання робіт, надання послуг, розмір винагороди і т.д. або передбачувані умови можливого працевлаштування на підставі трудового договору, в тому числі , розмір заробітної плати і т.д.), бажаний час і форма для зворотного зв'язку з Відвідувачем, посилання на акаунти в соціальних мережах, відомості з супровідного листа, громадянство, країна працевлаштування, країна поточного місця розташування, резюме, самопрезентація (в т .ч. відео), інформація про заявки/відгуки на вакансії, результат проходження Відвідувачем Сайту тесту/завдання на оцінку рівня технічних навичок, інформація про призначений час інтерв'ю, переговорів, співбесіди з Відвідувачем Сайту, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата та час відвідування Сайту, оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли cookies, в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager, Anywhere (sessionID) та інших;

4.1.13. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для розділу Сайту Anywhere.epam.com/business: прізвище, ім'я, контактний телефон, адреса корпоративної електронної пошти, назву організації, яку представляє Відвідувач Сайту, країна перебування, мережевий ідентифікатор (ID) аккаунта Відвідувача в соціальній мережі / ресурсі в мережі «Інтернет», а також інші відомості, що вказуються Відвідувачем Сайту при заповненні ним форм в розділі Anywhere.epam.com/business, і / або збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується розділ Сайту, дата і час відвідування розділу Сайту (сесія), файли «cookies»), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, MailChimp, HubSpot та інших;

4.1.14. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Сustomersupport.epam.com:ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, інформація, надана Відвідувачем Сайту в запиті по надаються клієнту Компанії / юридичної особи з групи компаній ЕПАМ послуг і технічним інцидентів, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, дата і час відвідування Сайту (сесія), файли «cookies»), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Google Analytics;

4.1.15. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Docs.epam.com: кредитна історія, дозвіл на роботу, знаходження імені та прізвища в списках Інтерполу, ФБР, ЦРУ розшукуваних терористів, наркодилерів, банківських махінаторів і т.д., історія в світовій мережі Інтернет, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, дата і час відвідування Сайту (сесія), файли «cookies»).

4.1.16. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Carbon.epam.com: ім'я, прізвище, нікнейм, фотографія (аватар), адреса електронної пошти, місто, країна, а також персональні дані, які можуть бути вказані Відвідувачем Сайту при реєстрації і на Сайті, включаючи інформацію про результати проходження опитувань (quiz), інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту (сесія), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

4.1.17. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайтів Quiz.lab.epam.com, Xm.lab.epam.com, Exam.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, аватар (фотографія), інформація, створена Відвідувачем Сайту в процесі використання Сайту: результати проходження тестів, опитувальників, завдань, іспитів у форматі есе тощо, інформація про проходження Відвідувачем Сайту тестів, опитувальників, задач, іспитів у форматі есе і т.п .: настройки сповіщень, події відходу зі сторінки, включення / вимикання повноекранного режиму, події копіювання і вставки, фото- (в т.ч. з веб-камери) і відео-зйомка процесу проходження відвідувачем Сайту тестів, опитувальників, завдань, і іспитів у форматі есе, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

4.1.18. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Feedback.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, відгуки Відвідувача Сайту про представників Компанії і/або юридичных особ з групи компаній ЕПАМ, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту, оновлення та видалення даних, відомості про діях на Сайті, файли "cookies"), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Google Analytics;

4.1.19. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Easysign.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, аватар (фотографія), номер телефону, відомості про місце роботи, займаної посади, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP -адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту (сесія), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»);

4.1.20. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Anywhere-referral.epam.com: ім'я, прізвище, контактний телефон, адреса електронної пошти, країна перебування, мережевий ідентифікатор (ID) аккаунта Відвідувача в соціальній мережі / ресурсі в мережі «Інтернет» , а також інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується розділ Сайту, дата і час відвідування розділу Сайту (сесія), файли «cookies»), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar і інш.;

4.1.21. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Wearecommunity.io: прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, зображення Відвідувача Сайту (фотографія, відеозаписи з заходів, що організовуються Компанією та/або юридичними особами з групи компаній ЕПАМ або за їх участю, а також на яких Відвідувач Сайту представляє Компанію та/або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ), місце роботи, відомості про посаду, відомості про досвід роботи, що є у Відвідувача Сайту, відомості про участь у проектах, навичках, місце знаходження, інтереси, довільний опис, посилання на акаунти Відвідувача Сайту в соціальних мережах, інші персональні дані , які можуть бути вказані Відвідувачем Сайту в підписах до бейджів на Сайті, а також персональні дані з профілю Відвідувача Сайту в соціальній мережі/ на ресурсі в мережі «Інтернет» (Facebook, Twitter, аккаунт Google, GitHub тощо) .), з використанням якого/-ого Відвідувачем здійснюється вхід на Сайт, у тому числі нікнейм (прізвище, ім'я), аватар (фотографія) Відвідувача Сайту, адр ес електронної пошти із соціальної мережі/ресурсу в мережі «Інтернет», мережевий ідентифікатор (ID) профілю Відвідувача Сайту в соціальній мережі/ресурсі в мережі «Інтернет», мережевий ідентифікатор (ID) Відвідувача на Сайті та інші присвоєні ідентифікатори (ID), автоматично визначуване на підставі використовуваної IP-адреси місце знаходження (країна) Відвідувача Сайту, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата та час відвідування Сайту, оновлення та видалення даних, відомості про діях на Сайті, файли cookies), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Яндекс.Метрика, Google Analytics та інших;

4.1.22. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Timeslot.lab.epam.com: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, контактний телефон, Skype аккаунт, інформація про захід з рекрутером (в т.ч. дата, час та місце) проведення, назва та опис заходу і т.д.);

4.1.23. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Certificates.epam.com: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, інформація про пройдений Користувачем Сайту курс та його результати (в т.ч. назва курсу, тип сертифікату, результат/ оцінка проходження курсу, кількість годин тощо);

4.1.24. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Esign.epam.com: ім'я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), цифрові підписи, в яких можуть бути вказані інші персональні дані, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата та час відвідування Сайту (сесія), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли cookies);

4.1.25. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Simplepay.epam.com: ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, аватар (фотографія), місце знаходження (країна), інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв , за допомогою яких відвідується Сайт, історія браузера, тип пристрою, тип операційної системи та комп'ютера, мобільного браузера, дата та час відвідування Сайту (сесії), відомості про дії на Сайті, файли cookies, в т.ч. із використанням метричної програми (системи) Google Analytics;

4.1.26. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Upskill.learn.epam.uz: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, аватар (фотографія), місце знаходження (країна, місто), інформація про використання функціоналу Сайту, спрямованого на розвиток компетенцій Відвідувача Сайту, результати використання функціоналу Сайту, спрямованого на розвиток компетенцій, включаючи інформацію про результати проходження Відвідувачем Сайту опитувань, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, тип операційної системи та телефону, мобільного браузера, дата та час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли cookies, в т.ч. за допомогою метричних програм (систем) Google Analytics, Google Tag Manager;

4.1.27. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Technology.epam.com: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, аватар (фотографія), відгуки до технології, фреймворку, компетенції, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, тип операційної системи та телефону, мобільного браузера, дата та час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»;

4.1.28. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту Epamsecuritycenter.com: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, тип операційної системи та телефону, мобільного браузера, дата та час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»;

4.1.29. для цілей, зазначених у розділі 2 цієї Політики для Сайту My.interview.epam.com: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, тип операційної системи та телефону, мобільного браузера, дата та час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies».

5. Порядок та умови обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі наступних принципів:

- мета обробки персональних даних повинна бути чіткою і законною, а також повинна бути визначена до початку їх збору;

- обробка персональних даних здійснюється володільцем персональних даних лише за згодою суб'єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається чинним законодавством;

- згода суб'єкта на обробку його персональних даних повинна бути добровільною та інформованою. Згода може надаватися суб'єктом у письмовій або електронній формі, що дає змогу зробити висновок про її надання;

- обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки;

- у разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець персональних даних повинен отримати згоду суб'єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

- персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної метою їх обробки;

- склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки;

- обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених чинним законодавством, у порядку, встановленому законодавством;

- не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених чинним законодавством, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

- персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися. Подальша обробка персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях може здійснюватися за умови забезпечення їх належного захисту.

- обробка персональних даних здійснюється на законній основі відкритості і справедливості;

5.2. Обробка персональних даних Відвідувача Сайту/Застосунку здійснюється протягом строку обробки, зазначеного в згоді суб'єкта персональних даних, до моменту відкликання такої згоди, якщо немає інших законних підстав для обробки персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку. Обробка персональних даних може здійснюватися будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.3. Компанія зобов'язується не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством, за винятком передачі персональних даних Відвідувача Сайту/Застосунку (надання доступу до персональних даних) юридичним особам з групи компаній ЕПАМ, а також третім особам:

5.3.1. Власникам соціальних мереж Facebook (www.facebook.com/, Facebook, Inc. 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025), Instagram (www.instagram.com, Facebook, Inc. адреса місця знаходження: 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025), LinkedIn (www.linkedin.com, LinkedIn Corporation, адреса місця знаходження: 1000 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 94085) можуть передаватися персональні дані Відвідувача Сайту/Додатки, які включають IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідувається Сайт, історія браузера, тип пристрою, тип операційної системи та комп'ютера, мобільного браузера, дата і час відвідування Сайту/Додатка (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті/Додатку (в т.ч. про рекламу, що переглядається) , використання сервісів Cайту/Додатка), файли «cookies» у зв'язку з використанням Компанією рекламних послуг зазначених соціальних мереж. Зазначені вище власники соціальних мереж Facebook, Instagram, LinkedIn можуть використовувати файли cookies, веб-маяки та інші технології зберігання даних для збору або отримання інформації з Сайту/Додатка та будь-яких інших ресурсів мережі Інтернет та використовувати цю інформацію для надання сервісів зміни та націлення реклами на основі переваг/дій Відвідувача Сайту/Додатка. Відвідувач Сайту/Програми може заборонити збирання та використання інформації для націлювання реклами шляхом заборони збереження файлів cookie у налаштуваннях свого браузера. Відвідувач Сайту/Додатка також може отримати доступ до механізму здійснення такого вибору на сайтах:

5.3.2. Компанії Codility Limited (https://codility.com/, адресу місцезнаходження: 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN) можуть передаватися персональні дані Відвідувача Сайту/Застосунку, які включають в себе ім'я, прізвище, адресу електронної пошти. Компанія Codility Limited буде обробляти результати проходження Відвідувачем Сайту/Застосунку тесту на оцінку рівня технічних навичок і передавати відповідні дані про результат проходження тесту Компанії у зв'язку з використанням Компанією послуг Codility Limited. Послуги Codility Limited включають в себе оцінку рівня технічних навичок Відвідувачів Сайту/Застосунку (технології програмування, мови програмування і т.д.) в процесі розгляду питання про укладення цивільно-правового або трудового договору між Відвідувачем Сайту/Застосунку та юридичною особою з групи компаній ЕПАМ; оцінка проводиться за допомогою проходження Відвідувачем Сайту/Застосунку тестів, які доступні на сайті https://codility.com/, а також на інших сайтах компанії Codility Limited.

5.3.3. Платформа онлайн маркетингу Mailchimp (https://mailchimp.com, керована компанією The Rocket Science Group LLC, зі штаб-квартирою в Ponce City Market, Atlanta, Georgia в США) можуть передаватися персональні дані Відвідувача Сайту/Застосунку, які включають у себе ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, посада, місцезнаходження, інтереси/переваги. Платформа Mailchimp використовує зібрані персональні дані для розсилки маркетингових матеріалів Відвідувачам Сайту/Застосунку, а також для надання супутніх послуг, наприклад, аналітика даних у режимі реального часу та аналітичні матеріали, що допомагають відстежувати та персоналізувати маркетингову діяльність.

5.3.4. Підприємства HubSpot, Inc. (https://legal.hubspot.com/, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA) можуть передаватися персональні дані Відвідувача Сайту/Застосунку, які включають ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, посаду, розташування, інтереси/переваги. Компанія HubSpot використовує зібрані персональні дані для розсилки маркетингових матеріалів Відвідувачам Сайту/Застосунку, просування продуктів, послуг та інших пропозицій, а також для збору аналітичних даних, які не будуть розкривати персональні дані конкретного Відвідувача Сайту/Застосунку.

5.3.5. Іншим відвідувачам Сайтів можуть бути доступні персональні дані Відвідувача Сайту/Застосунку в такому обсязі і для наступних цілей:

• в рамках сайту Dojorena.io: ім'я, прізвище, аватар з метою створення, планування і проведення заходів та участі в них, ознайомлення зі статистикою інших Гравців;

• в рамках сайтів Display.lab.epam.com, Display.epam.com: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, фотографія з метою взаємодії в рамках створених Відвідувачем Сайту проектів або проектів, куди його запросив автор проекту, надання можливості відповіді на коментарі в рамках обговорень таких проектів, а також зазначені персональні дані Відвідувача Сайту стають доступними іншим Відвідувачам сайту і іншим третім особам, визначеним самостійно Відвідувачем Сайту, в разі направлення самим Відвідувачем Сайту в їх адресу запрошення (посилання) на створені ним проекти з метою демонстрації їм своїх проектів, надання можливості дати коментарі про них;

• в рамках Сайтів Wearecommunity.io: ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, зображення Відвідувача Сайту (фотографія, відеозаписи з заходів, що організовуються Компанією та/або юридичними особами з групи компаній ЕПАМ або за їх участю, а також на яких Відвідувач Сайту представляє Компанію та/або юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ), відомості про посаду, відомості про наявний у Відвідувача Сайту досвід роботи, місце знаходження, відомості про участь у проектах, навичках, посилання на акаунти Відвідувача Сайту в соціальних мережах, а також персональні дані, які можуть бути зазначені Відвідувачем Сайту в підписах до бейджів на Сайті Wearecommunity.io, що розміщуються ним, з метою проведення заходів, встановлення зворотного зв'язку з Відвідувачами Сайту, в тому числі обмін повідомленнями в чатах для Відвідувачів Сайту в рамках проведеного заходу (у тому числі групових), надання Відвідувачу Сайту можливості надсилати питання в рамках певного заходу та отримати ть відповіді спрямовані питання;

· в рамках Сайту Quiz.lab.epam.com: ім'я, прізвище, аватар (фотографія), адреса електронної пошти, її виконує на Сайті, результати проходження тестів з метою оцінки результатів (прогресу) Відвідувача Сайту в розвитку компетенцій та встановлення зворотного зв'язку з відвідувачем Сайту для надання інформації про результати проходження тестів;

· в рамках Сайту Anywhere-referral.epam.com: ім'я, прізвище, контактний телефон, адреса електронної пошти, країна перебування, мережевий ідентифікатор (ID) аккаунта Відвідувача в соціальній мережі / ресурсі в мережі «Інтернет» стають доступними іншим Відвідувачам сайту, які є власниками групи рекрутерів, з метою моніторингу прогресу та надання допомоги рекрутерам з групи (іншим Відвідувачам сайту);

· в рамках Сайту Technology.epam.com: ім'я, прізвище, аватар (фотографія) з метою визначення авторів відгуків на Сайті та авторів створених компаній (заходів щодо розвитку технології, фреймворку, компетенції);

· в рамках Сайтів Rp.epam.com, Reportportal.epam.com: ім'я, прізвище, адреси електронної пошти, що виконується на Сайті/проекті/акаунті, а також проект/акаунт за яким запропоновано Відвідувач Сайту з метою надання можливості переглянути оперативну діяльність з проведення автоматизованого тестування на заданих проектах/акаунтах, а також переглянути відповідальні особи на них.

5.4. Компанія зобов'язується зробити розумні зусилля з належного захисту персональних даних при їх обробці. Компанія застосовує правові, організаційні та технічні заходи, спрямовані на запобігання їх випадковим втратам або знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному знищенню чи доступу до персональних даних, в тому числі:

- запобігання впровадження в інформаційні системи, що обробляють персональні дані, шкідливих програм і програмних закладок;

- виявлення вторгнень в інформаційні системи, які обробляють персональні дані, що порушують або створюють передумови до порушення встановлених вимог щодо забезпечення безпеки персональних даних;

- аналіз захищеності інформаційних систем персональних даних.

5.5. Доступ до персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку надається тільки уповноваженим особам Компанії та юридичних осіб групи компаній ЕПАМ, а також третім особам, зазначеним у цій Політиці виключно для цілей, зазначених у цій Політиці.

5.6. Внутрішній контроль за відповідністю обробки персональних даних законодавству та прийнятим відповідно до них нормативно-правовими актами здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.7. Компанія веде облік операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку та доступом до них. З цією метою Компанією зберігається інформація про:

- дату, час та джерело збирання персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку;

- зміну персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку;

- перегляд персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку;

- будь-яку передачу (копіювання) персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку;

- дату та час видалення або знищення персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку;

- особи, яка здійснила одну із указаних операцій;

- мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку.

Компанія самостійно визначає процедуру збереження інформації про операції, пов'язані з обробкою персональних даних Відвідувачів Сайту/Застосунку та доступом до них. Сайт/Застосунок автоматично фіксує вказану інформацію. Ця інформація зберігається Компанією впродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5.8. Оскільки Компанія є юридичною особою, яка входить до міжнародної групи компаній ЕПАМ, а Сайт/Застосунок використовується всіма юридичними особами з даної групи компаній, персональні дані Відвідувача Сайту/Застосунку надаються і можуть бути доступні всім юридичним особам, що входять в дану групу, і використовуватися ними виключно з метою, зазначеної в цій Політиці та згоді на обробку персональних даних, наданої Відвідувачем Сайту/Застосунку, в т.ч. для цілей надання платних послуг, якщо Відвідувач Сайту/Застосунку висловить бажання отримати такі платні послуги шляхом укладення договору з однією з юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ.

6. Файли «cookies»

6.1. З метою поліпшення роботи Сайтів/Застосункiв, підвищення зручності та ефективності роботи Відвідувача з Сайтами/Застосунками, надання рішень та послуг, які найбільш відповідають потребам Відвідувача Сайту/Застосунку, визначення переваг Відвідувача, відображення рекламних оголошень (поведінкової реклами), а також для забезпечення технічної можливості функціонування Сайтів/Застосункiв Компанії необхідно зберігати і накопичувати інформацію про те, як Відвідувач Сайту/Застосунку використовує дані Сайти/Застосунки. Для цього використовуються невеликі за розміром текстові файли, які називаються «cookies». «Cookies» містять невеликі обсяги інформації і завантажуються на комп'ютер Відвідувача Сайту/Застосунку або інший пристрій з сервера Сайтів/Застосункiв Компанії. Більш детальну інформацію про «cookies» та принципи їх роботи можна знайти на ресурсі http://www.aboutcookies.org/.

6.2. Коли Відвідувач Сайту/Застосунку відвідує Сайти/Застосунки, Компанія використовує декілька програм (систем), які можуть встановлювати файли «cookies», теги, пікселі тааналогічні технології відстеження (спільно іменовані файли «cookies») на пристрої Відвідувача Сайту/Застосунку, в браузері або при переглядія відвідувачем Сайту/Застосунку веб-сторінці, з метою персоналізації налаштувань (наприклад, мовні переваги) відвідувача Сайту/Застосунку, забезпечення розуміння характеру використання, надання, поліпшення і захисту Сайтів/Застосункiв.

6.3. Сайти/Застосунки використовує різні типи файлів «cookies» для різних цілей, а саме:

6.3.1. Абсолютно необхідні файли «cookies»: дані файли «cookies» необхідні для того, щоб Відвідувач Сайту/Застосунку міг переміщатися по Сайтах/Застосунках і використовувати їх функції. Без таких файлів неможливо використовувати основний функціонал Сайтів/Застосункiв.

6.3.2. Експлуатаційні файли «cookies»: дані файли «cookies» збирають інформацію про те, як Відвідувач Сайту/Застосунку використовує Сайти/Застосунки. Зібрана інформація включає, наприклад, використовувані браузери і операційні системи, доменне ім'я раніше відвіданого веб-сайту, кількість відвідувань, середню тривалість відвідування та переглянуті сторінки. Такі файли «cookies» не збирають інформацію, яка ідентифікує Відвідувача Сайту/Застосунку особисто, та укрупнені дані (дані, зібрані і виражені в узагальненому вигляді для цілей статистичного аналізу і не є персональними даними відповідно до чинного законодавства). Експлуатаційні файли «cookies» використовуються для підвищення зручності користування Сайтами/Застосункамi і підвищення ступеня задоволеності Відвідувача Сайту/Застосунку роботою Сайтів/Застосункiв.

6.3.3. Функціональні файли «cookies»: дані файли «cookies» дозволяють Сайтам/Застосункам запам'ятовувати вибрані Відвідувачем Сайту/Застосунку варіанти (наприклад, ім'я Відвідувача Сайту/Застосунку або мережевий ідентифікатор (ID), мовні настройки або область або регіон, в якому знаходиться Відвідувач Сайту/Застосунку) і надають розширені, більш персоналізовані функції Сайтів/Застосункiв. Ці файли «cookies» також можна використовувати для запам'ятовування змін, внесених Відвідувачем Сайту/Застосунку в розмір тексту, шрифти та інші частини, що настроюються веб-сторінок. Інформацію, яку збирають такі файли «cookies», можливо знеособити; дані файли «cookies» не можуть відстежувати активність Відвідувача Сайту на інших сайтах/застосунках.

6.4. Користуючись Сайтами/Застосунками, Відвідувач Сайту/Застосунку погоджується на те, що Компанія може використовувати експлуатаційні і перенаправлені файли «cookies» сторонніх сервісів, таких як метрична програма (системи) Яндекс.Метрика, Google Analytics, Amplitude, Hotjar, Mixpanel, Google Tag Manager, провайдерів авторизації Facebook, облікового запису Google, Twitter, Github, GitLab і т.д.для збору інформації про онлайн-дії Відвідувача Сайту/Застосунку на Сайтах/Застосунках та інших сайтах групи компаній ЕПАМ. Така інформація використовується для відображення рекламних оголошень з урахуванням інтересів Відвідувача Сайту/Застосунку (поведінкова реклама), а також для збору інформації, яка допомагає відслідковувати і керувати ефективністю рекламних оголошень і кількістю відвідувачів. Це означає, що Компанія може показувати рекламні оголошення виходячи з минулих відвідувань Сайтів/Застосункiв Компанії через видавничі мережі, такі як Google Display Network (GDN). З додатковою інформацією про такі файли «cookies» можна ознайомитися на веб-сайті відповідної третьої сторони (http://www.google.com/settings/ads/).

Відвідувач Сайту/Застосунку також може отримати більше інформації про певні рекламні оголошення (поведінкова реклама) і відмову від них, відвідавши такі сайти: Digital Advertising Alliance-US, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance, www.aboutcookies. org, www.allaboutcookies.org або налаштування пристрою Відвідувача Сайту/Застосунку для мобільного застосування Сайтів/Застосункiв. Відвідувач Сайту/Застосунку також може змінити налаштування реклами в мережі Google Display Network або відмовитися від них за адресою: http://www.google.com/settings/ads/.

6.5. Якщо Відвідувач Сайту/Застосунку не згоден з деякими видами використання файлів «cookies», описаними вище, Відвідувач Сайту/Застосунку може скористатися налаштуваннями свого браузера або не використовувати Сайти/Застосунки. Якщо Відвідувач Сайту/Застосунку вирішить відмовитися від використання файлів «cookies» через настройки браузера, Відвідувач Сайту/Застосунку все одно зможе використовувати Сайти/Застосунки, хоча доступ Відвідувача Сайту/Застосунку до деяких функцій і веб-сторінок Сайтів/Застосункiв може бути обмежений. Оскільки кошти, за допомогою яких Відвідувач Сайту/Застосунку може відмовитися від збору Компанією файлів «cookies» через елементи управління браузера, відрізняються в залежності від браузера, для отримання додаткової інформації Відвідувачу Сайту/Застосунку слід звернутися до меню довідки браузера, використовуваного Відвідувачем Сайту/Застосунку.

6.5.1. Інформація про те, як змінити налаштування файлів «cookies» в браузері Google Chrome, доступна на ресурсі:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

6.5.2. Інформація про те, як змінити налаштування файлів «cookies» в браузері Microsoft Internet Explorer, доступна на ресурсі:

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

6.5.3. Інформація про те, як змінити налаштування файлів «cookies» в браузері Mozilla Firefox, доступна на ресурсі:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

6.5.4. Інформація про те, як змінити налаштування cookie в браузері Apple Safari, доступна на ресурсі:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

6.5.5. Інформація про інші браузери і типи пристроїв міститься на сайті: https://www.aboutcookies.org/.

6.6. Відвідувач Сайту/Застосунку повинен враховувати, що в даний час Сайт/Застосунок не налаштован для обробки сигналів браузера «Не відстежувати».

6.7. Щоб звернутися до Компанії з приводу використання файлів «cookies», Відвідувач Сайту/Застосунку може відправити повідомлення по електронній пошті [email protected].

6.8. Кнопки доступу до соціальних мереж/ресурсів в мережі «Інтернет», що розміщені на Сайтах/Застосунках, використовуються для того, щоб Відвідувачі Сайту/Застосунку могли увійти на Сайти/Застосунки через такі соціальні мережі/ресурси. Дані кнопки є посиланнями на веб-сайти соціальних мереж, що належать третім особам, які, в свою чергу, можуть фіксувати інформацію про активність Відвідувачів в мережі «Інтернет», в тому числі на даному веб-сайті. Відвідувачам рекомендується ознайомитися з відповідними умовами використання та політикою конфіденційності таких сайтів для розуміння того, як вони використовують персональні і інші дані Відвідувачів, і того, як можна відмовитися від використання ними персональних та інших даних Відвідувачів або видалити їх. Компанія не несе відповідальності за правила або політику обробки даних і захисту інформації, прийняті на цих ресурсах.

6.9. На власний розсуд Компанія може періодично вносити зміни або доповнення в ці умови використання файлів «cookies». Компанія закликає Відвідувачів періодично перечитувати цю Політику для ознайомлення зі способами використання файлів «cookies».

7. Зміна, видалення та знищення персональних даних, порядок доступу до персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних

7.1. Відвідувач Сайту/Застосунку має право пред'являти мотивовану вимогу щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини), зміни або знищення своїх персональних даних Компанією, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними. Така вимога розглядається Компанією впродовж 10 (десяти) днів з моменту отримання. Компанія зобов'язана вносити зміни до персональних даних на підставімотивованої письмової вимоги Відвідувача Сайту/Застосунку, а також за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, якщо на це є згода Відвідувача Сайту/Застосунку чи відповідна зміна здійснюється згідно з приписом уповноваженого органу/посадової особи, чи за рішенням суду, що набрало законної сили. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності, а обробка недостовірних або персональних даних, що обробляються незаконно повинна бути припинена, про що Компанія інформує Відвідувача Сайту/Застосунку. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню, Відвідувачу Сайту/Застосунку надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення.

7.2. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог чинного законодавства. При досягненні цілей збору та обробки персональних даних, а також в разі відкликання Відвідувачем Сайту/Застосунку згоди на їх обробку персональні дані підлягають знищенню, якщо:

- Компанія не має права здійснювати обробку без згоди суб'єкта персональних даних на підставах, передбачених чинним законодавством;

- інше не передбачено в згоді суб'єкта персональних даних, іншої угоді між Компанією і суб'єктом персональних даних.

7.3. Компанія повідомляє Відвідувача Сайту/Застосунка про склад і зміст зібраних персональних даних, його права, визначені чинним законодавством, мету збору персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, в момент збору персональних даних на Сайті/Застосунку.

7.4. Про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них Компанія протягом 10 (десяти) робочих днів повідомляє Відвідувача Сайту/Застосунку, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

7.5. Відвідувач Сайту/Застосунку має право на одержання будь-яких відомостей про себе за запитом, що направляється рекомендованим листом або передається особисто за адресою: 41 Юніверсіті драйв, офіс 202, Ньютаун, штат Пенсільванія, 18940, США, із зазначенням наступної інформації щодо себе: прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит. Відстрочення доступу Відвідувача Сайту/Застосунку до своїх персональних даних не допускається.

7.6. Відвідувач Сайту/Застосунку має право в будь-який час відкликати згоду на обробку його персональних даних в налаштуваннях профілю Відвідувача Сайту/Застосунка на сайті Profile.epam.com (Request account removal), або шляхом письмового повідомлення про відкликання, надісланого рекомендованим листом або переданого особисто Відвідувачем Сайту/Застосунку за адресою: 41 Юніверсіті драйв, офіс 202, Ньютаун, штат Пенсільванія, 18940, США або за адресою електронної пошти: [email protected].

8. Прикінцеві положення

8.1. Відвідувач розділу Сайту Anywhere.epam.com/business погоджується з тим, що під час використання Сайтів у нього є доступ в тому числі до персональних даних співробітників / контрагентів Компанії і юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ і зобов'язується:

8.1.1. не використовувати зазначені персональні дані для цілей залучення працівників / контрагентів-фізичних осіб Компанії та юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ до діяльності представляється їм організації, яка конкурує з діяльністю Компанії та юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ, і / або до діяльності іншої особи, яка здійснює якісь -або види діяльності, що конкурують з діяльністю Компанії та юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ. При цьому під «залученням інших працівників / контрагентів-фізичних осіб» розуміється дія Відвідувача Сайту, яке має на меті або несе за собою будь-звільнення працівника з Компанії або юридичної особи з групи компаній ЕПАМ, а також будь-розірвання цивільно-правового договору контрагентом-фізичною особою з компанією або юридичною особою з групи компаній ЕПАМ, з подальшим працевлаштуванням такого працівника на роботу за трудовим договором, укладеним з організацією, що подається Відвідувачем Сайту, і / або з іншою особою, що здійснює будь-які види діяльності, що конкурують з діяльністю Компанії та юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ, і / або з наступним укладенням цивільно-правового договору між контрагентом-фізичною особою та організацією, що подається Відвідувачем Сайту, і / або з іншою особою, що здійснює будь-які види діяльності, що конкурують з діяльністю Компанії та юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ, і / або схиляння такого робітника / контрагента-фізичної особи в інший спосіб до участі / участь в діяльності, яка конкурує з діяльністю Компанії та юридичних осіб з групи компаній ЕПАМ;

8.1.2. не спонукати, не заохочувати, чи не підбурювати, не робити спроби спонукання, заохочення або підбурювання (прямо або опосередковано) будь-якого працівника Компанії та / або юридичної особи з групи компаній ЕПАМ до дій, спрямованих на звільнення цього працівника з Компанії та / або юридичної особи з групи компаній ЕПАМ, не здійснювати ті ж дії щодо контрагента-фізичної особи Компані та / або юридичної особи з групи компаній ЕПАМ, спрямовані на будь-який розірвання цивільно-правового договору таким контрагентом-фізичною особою з Компанією та / або з юридичною особою з групи компаній ЕПАМ, а також не вживати інші дії (бездіяльність), спрямовані на припинення співпраці будь-яких фізичних осіб, в тому числі індивідуальних підприємців, і юридичних осіб з Компанією та / або юридичною особою з групи компаній ЕПАМ.

8.2. Умови, зазначені в п. 8.1. Політики, діють протягом всього періоду використання Відвідувачем Сайтів, а також протягом 12 місяців з дати останнього відвідування Відвідувачем Сайтів.

8.2. Компанія має право вносити зміни і доповнення в цю Політику, в разі необхідності, а також у разі внесення відповідних змін до чинного законодавства.

8.3. При внесенні змін в актуальній редакції Політики вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайтах/Застосунках, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Продовжуючи користуватися будь-яким з Сайтів/Застосункiв Відвідувач Сайту/Застосунку підтверджує згоду з внесеними змінами і доповненнями в Політику.

8.4. Чинна редакція Політики постійно доступна на сторінках Сайтів/Застосункiв за адресами: Anywhere.epam.com, Aw.club, Noborders.epam.com, Welcome.epam.in, Itpu.uz, Profile.epam.com, Learn.epam.com, University.epam.com, Elearn.epam.com, Wearecommunity.com, Onboarding.epam.com, Ethicsgame.epam.com, Training.by, Training.epam.ua, Training.epam.kz, Training.epam.am, Training.epam.uz, Training.epam.com, Lama.lab.epam.com, Examinator.epam.com, Booking.lab.epam.com, Autocode.lab.epam.com, Autocode.git.epam.com, Dojorena.io, EPAM Connect (мобільний застосунок), Display.lab.epam.com, Display.epam.com, Customersupport.epam.com, Docs.epam.com, Carbon.epam.com, Quiz.lab.epam.com, Feedback.epam.com, Xm.lab.epam.com, Exam.epam.com, Easysign.epam.com, Anywhere-referral.epam.com, Wearecommunity.io, Timeslot.lab.epam.com, Certificates.epam.com, Esign.epam.com, Simplepay.epam.com, Upskill.learn.epam.uz, Technology.epam.com, Rp.epam.com, Reportportal.epam.com, Epamsecuritycenter.com, Мy.interview.epam.com.

8.5. Дата останнього оновлення Політики: «23» Квітня 2024.