Hack the code

ЗГОДА ВІДВІДУВАЧА САЙТУ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Цим надаю свою добровільну, конкретну, інформовану і свідому згоду ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» (юридична та поштова адреса: Україна, г. Київ, вул. Фізкультури 28, 03150) (далі – «Компанія») на обробку моїх наступних персональних даних, що збираються через сайт https://anywhere.epam.com/itbeard (далі – «Сайт») або іншим чином передаються мною Компанії:

ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, контактний телефон, технічні навички і їх рівень (включаючи технології програмування, мови програмування і т.д.), місце проживання, а також персональні дані, зазначені Відвідувачем у створюваному їм на Сайті профілі або іншим чином переданих їм Компанії, включаючи мережевий ідентифікатор (ID) Відвідувача на Сайте, мережевий ідентифікатор (ID) аккаунта Відвідувача в соціальній мережі/ресурсі в мережі «Інтернет» та інші надані ідентифікатори (ID), автоматично визначуване на підставі використовуваного IP-адреси місцезнаходження (країна) , інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, тип пристрою, дата і час відвідування Сайту, поновлення та видалення або знищення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»), в тому числі з використанням метричних програм (систем) Google Analytics, Google Tag Manager,

відповідно до умов обробки, викладених у Політиці конфіденційності персональних даних Відвідувачів Сайту https://anywhere.epam.com/itbeard (далі – «Політика»), а також відповідно до умов, передбачених правилами конкурсу «HACK THE CODE» (далі – «Конкурс»), організованого Компанією (далі – «Правила конкурсу»).

Ця згода дається на вчинення наступних дій (операцій) або сукупності дій (операцій): збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), включаючи передачу юридичним особам в рамках групи компаній ЕПАМ (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, знеособлення, знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, включаючи шляхом внесення в інформаційні системи персональних даних Компанії.

Обробка моїх персональних даних на підставі цієї згоди може здійснюватися Компанією з метою:

- надання мені можливості входу на Сайт і доступу до ресурсів Сайту;

- організації та проведення Конкурсу;

- отримання мною, якщо я є учасником Конкурсу, призу в разі його присудження;

- встановлення зі мною зворотного зв'язку (в тому числі направлення мені листів) для зазначених вище цілей (в тому числі уточнення, підтвердження достовірності та повноти моїх персональних даних і особиста комунікація з боку Компанії) і повідомлення мені про внесені зміни в Політику щодо цілей обробки, складу оброблюваних персональних даних і третіх осіб, яким мої персональні дані можуть передаватися / бути доступні, або про внесені зміни в Правила конкурсу; - направлення мені розсилок інформаційного характеру: новин про заходи, що проводяться Компанією, і запрошень на такі заходи, пропозицій про укладення трудового або цивільно-правового договору між мною і юридичною особою з групи компаній ЕПАМ, інформації про наявні вакансії в рамках групи компаній ЕПАМ, в тому числі листів про можливості віддаленої роботы: вакансії, новини, статті, заходи та іншу інформацію, пов’язану з інноваційною програмою для IT-спеціалістів та розробників, які хочуть працювати віддалено, тощо;

- проведення промоції Конкурсу, демонстрації мені таргетованої реклами в пошукових мережах і соціальних мережах; - занесення моїх персональних даних в інформаційні системи персональних даних Компанії для формування кадрового резерву або бази потенційних контрагентів в рамках групи компаній ЕПАМ, а також розгляд питання про укладення трудового або цивільно-правового договору між мною і юридичною особою з групи компаній ЕПАМ (в тому числі проведення співбесіди зі мною);

- виконання повноважень та обов'язків, покладених на Компанію чинним законодавством;

- файли «cookies» обробляються з метою поліпшення роботи Сайту, підвищення зручності та ефективності моєї роботи з Сайтом, надання рішень та послуг, які найбільш відповідають моїм потребам, визначення моїх переваг, відображення рекламних оголошень (поведінкової реклами), а також для забезпечення технічної можливості функціонування Сайту. Я згоден(на) з обробкою даних файлів з метою, докладно описаної у розділі 6 Політики, з яким я ознайомився(лася).

Я розумію, що Компанія є юридичною особою, яка входить до міжнародної групи компаній ЕПАМ, а Сайт використовується всіма юридичними особами з даної групи компаній, в зв'язку з чим я даю свою згоду на транскордонну передачу та надання доступу до моїх персональних даних, зібраних через Сайт, всім юридичним особам, що входять в дану групу, і використання моїх персональних даних цими юридичними особами виключно з метою, зазначеної у цієї згоді на обробку персональних даних.

Ця згода діє з моменту її надання і протягом всього періоду використання мною Сайту, моєї участі в Конкурсі, а також протягом всього терміну розгляду Компанією питання про співробітництво зі мною до моменту відкликання цієї згоди. Протягом даного терміну Компанія, інші зазначені в Політиці особи вправі обробляти, в тому числі зберігати, мої персональні дані, зазначені в цієї згоді.

Мені відомо, що ця згода в будь-який момент може бути відкликана мною за допомогою направлення в Компанію відповідної вимоги в порядку, встановленому Політикою.

У разі відкликання згоди на обробку персональних даних я проінформований(а) про необхідність припинити використання Сайту або, в разі відкликання згоди тільки щодо обробки файлів «cookies», відключити файли «cookies» в налаштуваннях мого браузера.

Місцезнаходження моїх персональних даних (фактична адреса обробки персональних даних): Україна, г. Київ, вул. Фізкультури 28, 03150.

Права суб'єкта:

Я до моменту надання цієї згоди ознайомлений зі своїми правами, передбаченими чинним законодавством, а саме:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим мною особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених чинним законодавством, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред’являти володільцю персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкових втрат, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноважених органів державної влади та посадових осіб або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для мені правові наслідки.

Цим я також підтверджую, що до надання даної згоди (в момент збору персональних даних) я ознайомлений з:

- Політикою конфіденційності персональних даних Відвідувачів Сайту, та Правилами конкурсу,

- правами, наданими мені відповідно до чинного законодавства про персональні дані,

- інформацією про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, місцезнаходження або місце проживання володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору та обробки моїх персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, мети і підстави такої передачі, які дії з персональними даними передбачає їх обробка, термін зберігання, умови відкликання згоди, а також з іншою інформацією в простій та зрозумілій формі, що дозволяє мені дати інформовану, добровільну та свідому згоду на обробку моїх персональних даних.